Vladimir Putin de nieuwe Hitler

Message: Путин, ты большой ублюдок, надеюсь, они повесят тебя за яйца на самом высоком дереве.
Русские, в вас нет ничего человеческого, вы варвары. Вы беспринципные насильники и убийцы. Я желаю, чтобы русский народ вечно горел в аду.

Vertaling Bericht: Putin, jij grote schoft, ik hoop dat ze je aan je ballen ophangen aan de hoogste boom.
Russen, jullie hebben niets menselijks, jullie zijn barbaren. Jullie zijn gewetenlozen verkrachters en moordenaars. Ik wens dat het Russische volk zal branden in de hel tot in de eeuwigheid.